Anasayfa | Kurum Telefonlari | Kariyer Listesi | iz Birakanlar | Karakoan Haberleri |

 

Sernamey
1. Hamar
2. Zemr
3. Zemr kesi
4. Suffks zemran
5. Zemr şaret
6. Name
7. Edat
8. Sifet
9. Kar
10. Zerfe
11. Bestox
12. Prefks
12. Suffks
14. Çimey

 

 Reklam ALANI

Buraya Reklam verebilirsiniz

genis bilgi icin Lutfen

karakocan.info@gmail.com adresine yazin


1. Hamar

HamarVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
1yo, jew, jû, zûyewParthian: w, Old Persian: eivem-, Avesta: euue-
2didediAvesta: dve, Sanskrit: dveu
3hrhrParthian: hr, Avesta: thri-
4çihar, çehar, çorçarPahlavi: çehr, Parthian: çefr, Avesta: çethver-
5ponc, punc, panj, pojpancAvesta: pençe, Pahlavi: penç
6sesşeşAvesta: xşveş-, Pahlavi: şeş, Sanskrit: şş
7hawt, hot, holt, howthewtAvesta: hepte, Sanskrit: sept, Pahlavi: heft
8
-
heştAvesta: eşte, Pahlavi: heşt, Sanskrit: eşt
9
-
newAvesta: nev-, Sanskrit: nve-
10
-
desAvesta, Sanskrit: dese
11des yewyewendesKirmanck: yew + des
12des didiwsKirmanck: di + des
13des hrhrsKirmanck: hr + des
14des çarçarêsParthian: çefardes
15des pancpancsKirmanck: panc + des
16des şeşşysKirmanck: şeş + des
17des hewthewtsKirmanck: hewt + des
18des heştheştsKirmanck: heşt + des
19des newnewsKirmanck: new + des
20vştvstAvesta: vseiti-, Pahlavi: vst, Sanskrit: vimseti
30hrus, hrshrisParthian: hr-, Sanskrit: trimseti
40çares, çawresçewresParthian: çeferst, Sanskrit: çetverimseti
50poncas, puncaspancasPahlavi: pençh, Sanskrit: pençeset
60seştişeştiAvesta: xşveşti
70hewtaye, holtayhewtay Pahlavi: heftt
80heştayeheştayPahlavi: heştt
90newayenewayAvesta: neveit-, Sanskrit: neveti
100
-
seAvesta, Sanskrit: setem, Pahlavi: set
1000hazar, henzarhezarPahlavi: hezr, Avesta: hezenre-, Sanskrit: sehesre

2. Zemr

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
kaççen, çand, çondçendAvesta: çvent-
neçita, çik, çiçiAvesta: çit, Pahlavi: çih
ikisihurd, wurd, wurnaherdiAvesta: heur- + Kirmanck: di
ikisinihurdna, wird, hurdmna, wirdnherdiyanAvesta: heur- + Kirmanck: di + Avesta: -nem
kimkom, kumkamAvesta: keteme-
hangikamcn, kumc, kumyokamcAvesta: keteme- + it
kendixu, xui, xo, ho, huxweAvesta: xvet, Pahlavi: xwet

3. Zemr kes

Halo rast:

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
bene, az, aezAvesta: ezm, Parthian:ez, Sanskrit: ehem
sento, ti, tetuPahlavi: t, Avesta: t
o (eril)u, aw, uioParthian, Pahlavi:
o (dişil)aya, yaa
-?-
bizmemaAvesta: ehm-, Parthian: em
sizsimaşimaAvestki: yuşm-, Parthian: eşm
onlariê
-?-

Halo çewt:

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
benimiminAvesta: men, Parthian, Pahlavi: men
seniti, tu, t, tetoPahlavi: t
onu (eril)yi, y, ey
-?-
onu (dişil)aya, yaye
-?-
bizimemaAvesta: ehm-, Parthian: em
sizisimaşimaAvestki: yuşm-, Parthian: eşm
onlarınu, ne, ynnanPahlavi: n + n

4. Suffks zemran

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
benim, ediyorum, edeyim-on, -ane, -une, -a, -u, -oez em, kenem, bikemPahlavi: -em
sensin, ediyorsun, edesin-a, -tu y, ken, bikPahlavi: -
odur, ediyor, etsin (eril)-uo yo, keno, bikoParthian, Pahlavi:
odur, ediyor, etsin (dişil)
-
a ya, kena, bikoParthian, Pahlavi:
biziz, ediyoruz, edelim-mi, -m, -, -ma me, kenme, bikmePahlavi: -m, Avesta: -medi
sizsiniz, ediyorsunuz, edesiniz-, -şima yn, kenn, biknPahlavi: -d
onlardır, ediyorlar, etsinler-, - yn, kenn, biknPahlavi: -nd

5. Zemr şaret

Halo rast:

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
bu (eril)nu, in, en, anono
-?-
bu (dişil)ina, ena, anana
-?-
bunlaren, n, an, inn
-?-

Halo çewt:

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
bunu (eril)n, in, en, anney
-?-
bunu (dişil)inay, enay, anayenaye
-?-
bunlarıennan, annu, nnu, innnnanAvesta: + -nem, Pahlavi: + -n

5. Name

Veng Ş'ye

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
ayasme, aşm aşmePahlavi: yişm
barışhastye aştye Pahlavi: şth, Avesta: xşti-
düşmandismen, duşmen dişmen Pahlavi: duşmen, Avesta: duşmeinyu-
kulakgos, gueşgoşPahlavi: gş, Avesta: geoş
etgost, gueştgoştPahlavi: gşt
ayıhesheşAvesta: erş-
akşam yemeğisamşamPahlavi: şm, Sogdian: xşm
akşamşun, san, son(d)şan Avesta: xşepne, Sanskrit: kşep
taraksaneşanePahlavi: şnek
halksarşarParthian: şehr, Avesta: xşethr-
utançsermşermAvesta: fşerem-, Pahlavi: şerm
geceşo, seweşewe Avesta: xşepne, Sanskrit: kşep, Pahlavi: şeb
sütsitşitAvesta: xşvipt-, Parthian: şift
otvasvaşParthian: vş
koçvosn, vesn, beranveşnAvesta: verşni-, Pahlavi: guşn

Veng J'ye

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
bitaspice, aspije, aspize, espiceespijeAvesta: spiş
kuru üzümeskize, eşkice, eskijeeşkijePahlavi: keşmek
zehirjar, zehrjehrParthian: jehr, Avesta: cethre
karı, kadıncenye, cnye, cinye, cnyejinye, jinikeParthian: jen, Avesta: ceni-
kirpicce, dijejjePahlavi: zzek, Avesta: duşeke
güneşroc, ruec, rozroj Parthian: rj, Avesta: reoçeh
günroce, ruec, rozeroje mParthian: rj, Avesta: reoçeh
oruçroce, roze, rueceroje nParthian: rj, Pahlavi: rzeg
güneş ışığıtctjParthian: tj, Avesta: tee,

Veng G K'ye

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
hamiledicandiganKirmanck: di + Parthian: gyn
cancanganParthian: gyn
bokc, gigAvesta: g-
evk, kye, çkeyeAvesta: kete-, Pahlavi: ketek
kapıkber, kyeber, çver, çber keyberAvesta: kete-, Pahlavi: ketek + Parthian: ber
kızkna, çna, keyneke, çnekekna, knekeAvesta: keinik-, keny, Pahlavi: kenzeg

Veng W'ye

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
suawike, okeaweAvesta, Sanskrit: p, Pahlavi: b
bababab, bababaw, bawaPahlavi: ppek
buluthorhewrAvesta: ewr-
kaşıkkoçike, kueçikekewçikePahlavi: kefiç, Avesta: kef- + Kirmanck: -ik
tilkilylwePahlavi: rbs, Sanskrit: lopke-
çobanşane, şane, şuneşiwanePahlavi: şubn
karvare, vorevewreAvesta: vefre, Pahlavi: vefr
baharwesar, usarwisarAvesta: upe- + serde-
uykuhewn, hon, hunxewnAvesta: xvepne-, Pahlavi: xwb, Sanskrit: svpne
dilzon, zun, jan, ziwenziwanPahlavi: izwn, Avesta: hizw-, Sanskrit: cihw-

Veng A'ye

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
evbon, bunbanPahlavi: bn
kolbaz, baj, bojbaskAvesta: bez-, Pahlavi: bzh
erkekciwamrd, jamrd, cumrdcamrd Pahlavi: cuwn + mert
dişdindan, dindun, dizan, dizondidan Pahlavi: dendn, Avesta: denten
adımgomgame Avesta: gme, Pahlavi: gm
sayıamar, amor, hmarehamarPahlavi: hmr, Avesta: mer-
yazamnan, amnon, amnun, omnanhamnanAvesta: heme-, Pahlavi: hmn
arkadaşalbaz, imbaz, olbaz, hevalhembaz Pahlavi: hem + bz-
inekmungamangaAvesta: mt- + gv-
yılanmormarAvesta: meiry
balıkmasş, mosemasAvesta: mesye-, Parthian: msyg
yoğurtmostmastPahlavi, Sanskrit: mst
misafirmeyman, miyemonmmanPahlavi: mhman
ortamyun, myonmyanPahlavi: myn, Avesta: meidhy-ne
isimnome, numenameAvesta, Old Persian: nmen
ekmeknon, nunnanPahlavi: nn
yağmurvaron, varunvaranPahlavi: vrn, Avesta: vr-
damatzuma, zomazamaAvesta: zmter, Sanskrit: cmtr
dizzun, zonzanAvesta: znu-, Sanskrit: cnu-
kışzimiston, zimistunzimistanPahlavi: zemistn, Avesta: zime

Veng E'ye

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
yıldızastare, astereestarePahlavi: strek
kemikaste, oste, estiesteAvesta, Pahlavi: est-
adammordem, murdem, merdummerdimPahlavi: mertum, Avesta: mert-
başsare, soresere nAvesta: sereh-, Pahlavi: ser
kuzuvorrekverekPahlavi: verek

Veng O'ye

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
kokubuiy, buy, byboyeAvesta: beoi-, Pahlavi: bd
atestoar, astor, astuerestorPahlavi: str, Avesta: stere-
kangun, gngonParthian: gxen, Avesta: vohuni
tavşanarbş, awrs, argoş, argueşhergoşPahlavi: xer + gş
dağkuekoPahlavi: kf, Avesta: keofe-
yağruenronPahlavi: rken
bayramrueşun, rosanroşan Pahlavi: rşnk, Avesta: reoxşn-

Veng 'ye

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
gökyüzüasmin, azmun, asmyenasmnAvesta: esmen-, Pahlavi: smn
devdyebdwPahlavi: dw, Avesta: deve
gümüşsm, şmsmPahlavi: esm

Veng 'ye

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
kaşbirwe, buri, birybirPahlavi: br, Old Persian: brve
dumandudPahlavi: dt, Sanskrit: dhte-
yalanjr, zurzrPahlavi: zr

Veng bn

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
amcaoğluderezadezaKirmanck: ded + Avesta: zte-
kolhermeermeAvesta: erem-
gözyaşıhisir, hrs, stir, hershstirAvesta: esru-, Pahlavi: ers
müjdemijdan, mujdanmizgneAvesta: mjde, Pahlavi: mizd
kuşmirçiki, milçikemirçikeAvesta: meregha-, Pahlavi: murgh + -çik
karıncamerjueli, muercel, murzolik, mijlolmorcelaPahlavi: mr- + Kirmanck: cela
sırtpaşt, payşt, peşt, poştpiştAvesta: perşti, Pahlavi: puşt
yolrahar, ray rayrrayePahlavi: rh, Sanskrit: rethy-
masalestanike, şanikesanikePahlavi: efsn
gölgeşyesyePahlavi: syek
hanedanhanedanxanedanPahlavi: xaneg
sahipwahr, wahrwayrParthian: wxed + Kirmanck: -r

6. Edat

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
-siz (örnek: sahipsiz)bbAvesta: bit-
ilebe, ebe, evebiAvestki: peiti-, Pahlavi: ebeg
-de (örnek: Berlinde)de(r), di(r), iddePahlavi: der, Avesta: ender,
evetheya, yaeyaAvesta, Old Persian: y
hayırneyneAvesta: ne-
değilneynAvesta: ne-
-e (ouml;rnek: Berline)rrAvesta: rd-, Pahlavi: ri

6. Sifet

Bi TirkVaryantê çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
kolayason, asunasanPahlavi: sn
canlıcande, cinde, zindjindeParthian: jv-, Avesta: cv-
gençcunciwanAvesta: yuwen, Pahlavi: cuwn
uzakdurdrAvesta: dre-, Pahlavi: dr
ucuzercan, ercunerjanParthian: erjn, Avesta: erec-
değerlierjaye, hcaherjayeParthian: erj-, Avesta: erec-
kuruhuskhuşkAvesta: huşk
yeninewneweAvesta: neve
yakınnejd, nizdnezdAvesta: nezde-, Pahlavi: nezd
yarımnm, nmnmePahlavi: nm, Avesta: neme
pişmanpueşmunpoşmanPahlavi: peşimn
küçükqic(+kek), qiz(+kek)qijAvesta: kuteke
soğuksardserdAvesta: serte, Pahlavi: serd
beyazsipsip Avesta: spete-, Pahlavi: spt
susuzteyşun, tsan, teyşantşanAvesta: terşne-
ekşitirstirşAvesta: terşne-
veyşun, vsan, veyşanvşanAvesta: veşne, Pahlavi: gurş
hoşwes, wosweşParthian: wxeş, Pahlavi: xweş

7. Kar

Bi TirkRastniwştiş maKokê xwe
gelmekameyene (b!, br-, n-)Pahlavi: meten, Avestki: gemet-
getirmekardene (bya!, byar-, an-)Pahlavi: averten, Old Persian: ber-
çekmekantene (bance!, banc-, ancen-)Pahlavi: henciten
olmakbyene ([bi]be!, bib-, ben-)Pahlavi: bten, Sanskrit: bh-
ağlamakbermayene (biberme!, biberm-, bermen-)Parthian: bermden, Pahlavi: brem-
vermekdayene (bide!, bid-, dan-)Avesta: d-, Pahlavi: dten
acımakdejayene (bideje!, bidej-, dejen-)Pahlavi: dez-
görmekdyene (bivne!, bivn-, vnen-)Pahlavi: vn-, dten, Avesta: ven-
dolaşmakgrayene (bigre!, bigr-, gren-)Pahlavi: gertten
almakgirewtene (big!, bigir-, gn-)Avesta: greb-, Pahlavi: greften
satınalmakhernayene (biherne!, bihern-, hernen-)Pahlavi: xeriten
yaşamakjiwyayene (bijiwye!, bijiw-, jiwyen-)Parthian: jv-, Avesta: cv-
etmekkerdene (bike!, biker-, ken-) Avestki: ker-, Pahlavi: kerten
dşmekkewtene (bikewe!, bikew-, kewen-)Pahlavi: keften, Avesta: kep-
öldürmekkiştene (bikişe!, bikiş-, kişen-)Avesta: keoş-, Pahalavi: kuşten
kalmakmendene (bimane!, biman-, manen-)Pahlavi: mn-, Avesta: men-
ölmekmerdene (bimire!, bimir-, miren-)Avesta: mer-, Pahlavi: murten
göstermekmojnayene (bimojne!, bimojn-, mojnen-)Parthian: mj-, Avesta: muç-,
öğrenmekmusayene (bimuse!, bimus-, musen-)Pahlavi: mz-, Avesta: muç-,
yazmakniwştene (biniwse!, biniws-, niwsen-)Pahlavi: nipşten, Old Persian: nipş-
uçmakperrayene (bipere!, biperr-, perren-)Avesta: per-, Pahlavi: perr-
sormakpersayene (biperse!, bipers-, persen-)Avesta: peres-, Parthian: pursden-
pişirmekpewtene (pewje!, pewj-, pewjen-)Parthian: pej-, Avesta: peç-
ölçmekpmitene (pme!, pm-, pmen-)Avesta: peiti+m-, Pahlavi: peymden-
akmakrjayene (birje!, birj-, rjen-)Parthian: rj-, Avesta: re--
oturmakroniştene (ronişe!, roniş-, ronişen-)Kirmanck: ro + Avesta: niş-
satmakrotene (biroşe!, biroş-, roşen-)Pahlavi: frxten, frş-
edebilmekşayene (bişe!, biş-, şen-)Avesta: xşethr, Parthian: şehr
gitmekşyene (şo!, şor-, şon-)Avesta: şiu, Pahlavi: şten
içmekşimitene (bişime!, bişim-, şimen-)Avesta: şm, Pahlavi: şm-
yıkamakştene (bişye!, biş-, şn-)Pahlavi: şusten
söylemekvatene (vaje!, vaj-, van-) Partki: vxten, vj-, Avesta: vç-,
yağmakvarayene (bivare!, bivar-, varen-)Avesta: vr-, Pahlavi: varden
çıkmakvejyayene (vejye!, vej-, vejyen-)Parthian: vej-, Proto-Aryan: *vec-
seçmek (seleksiyon)vjnayene (bivjne!, bivjn-, vjnen-)Proto Aryan: *wi- + çei-
durmakvinderdene (vinde!, vinder-, vinden-)Pahlavi: vinder-
üretmekviraştene (viraze!, viraz-, virazen-)Parthian: virxten, virz-, Avesta: verze
yanmakvşayene (bivşe!, bivş-, vşen-)Parthian: vxşn-
istemekwaştene (biwaze!, biwaz-, wazen-)Parthian: wxşten-
okumakwendene (biwane!, biwan-, wanen-)Pahlavi: xwn-, Avesta: xven-
yemekwerdene (biwere!, biwer-, wen-)Parthian: wxerden, Avesta: xver
kalkmakweriştene (werze!, werz-, werzen-)Proto Aryan: *wi- + *reiz
bilmekzanayene (bizane!, bizan-, zanen-)Avesta: zn-, Old Persian: dn-

8. Zerfe

Bi Tirk Varyant çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
niyeça, çaye, çir çiraAvesta: çit- + rd-
sonradima dimeAvesta: dume
bu seneesmeremserAvesta: im- + sered-
bu geceeşmo, emso, emşoemşewAvesta: im- + xşepne
bugüneyroewroAvesta: im- + reoçeh
henüzhewna, honahnaPahlavi: ehenz
yukarıcor, cour, cuer, cuarjorParthian: jeber, Avesta: *hece-upeiri-
aşağıcr, cyerjrParthian: ejr, Avesta: *hece-edeiri
de (örnek: o da gidiyor)k, zjParthian: j, Avesta: çe
nerekumca, komcakamcaKirmanck: kamc ( < Avesta: keteme + çit) + ca
nezamankkeyAvesta: kede
nerekatakotAvesta: ku + Kirmanck: het
şimdiinka, inikanika Pahlavi: eknn ( > Sorank: nka)
sağraştrast Avesta: rste-, Pahlavi: rst
tekrarreynarna Avesta: retu- + Kirmanck: -na
dışarıtever, tewerteberKirmanck: te- + Parthian: ber
yanlıztna, tenya, teynatenaPahlavi: tenha
orauja, uza, awca, acaucaPahlavi: + gh (> Kirmanck: ca)
birbirinijbn, jmn, jvn, zbnyewbnParthian: w + bid

9. Bestox

Bi Tirk Varyant çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
yokçin, çn çinErmenk: çe + Kirmanck: n-
çünküçike, çunke çimkPahlavi: çign ( > un) + Avesta: ke
eğerheger, ge eke, keOld Persian: heker, Avesta: ke
gerekgun ganParthian: gewng
kiki keAvesta: ke
veu, o Avesta: ute, Pahlavi: ud
yaya yanAvesta: yet

9. Prefiks

Bi Tirk Varyant çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
olumsuzluk öneği (örnek: gitmiyor)n- n- (nimne: nşono, nweş)Avesta: ne-

9. Suffks

Bi Tirk Varyant çekuyeRastniwştiş maKokê xwe
2. hal çoğul soneği-un, -en-an (nimne: veng Kirmancan)Avesta: -nem, Pahlavi: -n
-mek (örnek: etmek)-eni-ene (nimne: kerdene)Pahlavi, Parthian: en
bir--k (nimne: rojk)Sanskrit: ke
-li (örnek: Berlinli)-ic, -iz -ij (nimne: dewij)
-?-
-iş (örnek: davranış)-s -iş (nimne: werdiş, qirayş)Pahlavi: işn
-
-n -n (nimne: myann, senn, jorn)
-?-
daha (örnek: daha büyük)-r, -iyer-, -ir -tir (nimne: girdtir)Pahlavi: -ter

14. Çimey

  • Paul Horn, Grundriss der neupersischen Etymologie
  • Sevan Nişanyan, Türkçe Etimolojik Sözlük
  • veda.wikidot.com
  • etymonline.com
  • en.wiktionary.org